With Rosario Dawson, Jeffrey Donovan, Marie Avgeropoulos, Kimberly Brooks. A new change in the distribution means December 25 sees Di's DC sequel heading to … Wonder Woman tries to help a troubled young girl, Vanessa, who has fallen in with a deadly organization known as Villainy Inc. headed by Dr. Cyber. Helena Ceredov | 29.01.2020 14:18 Den Wonder Woman som stred under kriget förklarades leva på en parallellvärld, Jord-2. „Wonder Woman 2: 1984“: Kinostart, Besetzung, Trailer und alle Infos. For some of us. Wonder Woman 1984 is coming out on Christmas Day. Directed by Justin Copeland, Sam Liu. Den moderna Wonder Woman levde på Jord-1 och hade mer mytologiska rötter. Diana skapades här som en lerfigur av sin mor drottning Hippolyta och välsignades av de grekiska gudarna redan som spädbarn.